Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Nedir?

Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Nedir?

Cilalı Taş Devri, ilk mimari eserlerin görüldüğü tarih evresi olarak kabul edilmektedir. Mimari anlayış, bu çağdan itibaren insanlığın gelişimine paralel olarak sürekli ilerleme kaydetmiştir. İslami, Viktorya, Barok, Gotik, Tudor, Bauhaus, Neo-Klasik, Rönesans, Romanesk gibi isimlerle bilinen, dönem ve kültür farklılıklarını ortaya koyan mimari tarzlar, mimarlık tarihini zenginleştirmişlerdir.

Kimisi sağlam, kimisi kolay şekil verilen, kimisi ise ucuz olan; çelik, beton, ahşap gibi malzemelerle inşa edilen birçok yapının, dünya mimari tarihinde yeri çok önemli olsa da, bir takım eksikliklere sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir.

Tarih boyunca ortaya konulan tasarımlar, keşfedilen ve kullanılmaya başlanan her yeni malzemeyle değişime uğramış, eksiklikler giderilmiş ve günden güne insanoğlunun hayal sınırlarını zorlayan bir çizgiye ulaşmıştır. Bu gelişimde en önemli kilometre taşlarından birisi ise alüminyum kompozit panel kaplama sistemlerinin kullanılmaya başlanması olmuştur.

Günümüzde; sıradan ve basit görünümlü yapılardan farklı olarak, alüminyum kompozit panel sistemleri ile binaları kaplayan, onlara sağlamlık ve şıklık ekleyen Kafdaş Yapı gibi firmalar, gelinen çizgiyi daha da ileriye taşımaktadırlar.

Alüminyum Kompozit Panel Nedir?

Sandiviç panel olarak da adlandırılan alüminyum kompozit panel; biri boyalı, diğeri boyasız iki alüminyum levhanın, polietilenden yapılmış termoplastik ya da halojen olmayan bir çekirdek tabaka ile birbirine tutturulması ile elde edilen üç katmanlı kompoze bir levhadır.

Alüminyum Kompozit Panele Neden İhtiyaç Duyuldu?

Barınma ve iskân ihtiyacının doğal bir sonucu olarak; hafif ve kolay kullanılabilen kusursuz yapı malzemesi arayışı, insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. Ahşap, tuğla, beton ve çelik gibi malzemeler, özellikleri gereği bu mükemmeliği sunamamışlardır. Alüminyumun mimaride kullanılması bile tek başına tatmin edici bir sonuç vermemiştir. Bunun üzerine 1960’ların ortasında alüminyum kompozit panel icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Alüminyum Kompozit Panel Sistemlerinin Amacı Nedir?

Mimari terminolojide; bir yapının dış etkenlerden korunması ya da şık ve modern bir görünüme kavuşturulması maksadıyla, farklı bir malzeme ile kaplanması işlemine “giydirme” denilmektedir. Alüminyum kompozit panel sistemleri, giydirme işleminin her iki amacını da karşılamaktadır. Bununla birlikte kullanım kolaylığı ve hafifliği nedeniyle iç cephe uygulamalarında da sıklıkla tercih edilmektedir.

Çorlu alüminyum kompozit panel kaplama firmaları içinde önemli bir yere sahip olan Kafdaş Yapı da; alüminyum kompozit panel kaplama sistemleri kullanarak binalara sağlam ve şık cepheler giydirmekte, müşteri memnuniyeti odaklı modern mimari projeler üretmektedir.

Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Seçenekleri Nelerdir?

Alüminyum kompozit panel çeşitleri, renkleri ve uygulama alanları oldukça fazladır. Seçenek havuzu adeta hayaller ile sınırlıdır. Genel üretim, standart renklerde yapılsa da isteğe göre renk kartelasında yer alan tüm RAL renkleri kullanılarak özel üretimler rahatlıkla yapılabilmektedir.

Alüminyum Kompozit Panel Sistemleri Nasıl Uygulanır?

Alüminyum kompozit paneller yardımıyla, yapıların iç ve dış cepheleri estetik görünümlü, rengârenk duvarlar ile rahatlıkla kaplanabilmektedir. Her renkte, boyutta ve şekilde kesilip kullanılabilmeleri nedeniyle çok yönlü uygulanabilmektedirler. Bu da tasarımcılara ve mimarlara daha yaratıcı fikirler üretmek için sınırsız imkânlar tanımaktadır.

Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Aşamaları Nelerdir?

 • Taleplerin Alınması ve Keşif: Taleplerin alınmasından sonra ilk öncelikli olarak uygulama yapılacak alanının keşif ve ölçümü yapılır.
 • Analiz ve Tasarım: Talebi karşılayacak en uygun tasarımın elde edilebilmesi için yapısal ve ekonomik analizler yapılır. Müşteri için en güvenilir ve ekonomik tasarım ortaya konur.
 • Projenin Gerçekleştirilmesi: Tasarımın gerçekleştirilebilmesi için fabrikasyon üretim yapılır. Uygulama alanında kurulan, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığı, şantiyede montajlar yapılır.
 • Geri Besleme ve Destek: Uygulama, teslim ve teslim sonrasını kapsayan tüm aşamalarda kontrol ve geri besleme yapılır. Talep eden kişi ve firmalara teslim sonrası tadilat ve bakım hizmeti verilir. 

Alüminyum Kompozit Panel Malzemeleri Nasıl Olmalıdır?

Alüminyum kompozit panel kaplama işleminde amacın sadece güzel görünüm olmadığı, aynı zamanda yapının dış etkenlerden korunması gerektiği de göz önüne alındığında kullanılacak malzemenin seçimi daha da önem kazanmaktadır.

Alanında uzman kadrosuyla Çorlu, İstanbul ve Trakya bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de alüminyum kompozit panel kaplama sistemleri alanında hizmet vermekte olan Kafdaş Yapı, bu bilinçle hareket etmekte ve Türkiye’nin önde gelen kompozit malzeme firmalarına ait uzun ömürlü, kaliteli ve güvenilir malzemeleri kullanmaktadır.

Alüminyum Kompozit Panel Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Alüminyum kompozit panel kaplama sistemleri, hem bina sahipleri hem de tasarımcılar için diğer yapı malzemelerine oranla görsel ve yapısal açıdan birçok avantaj sunarlar:

 • Farklı Renk, Şekil ve Ebatlarda Kullanılabilirler: Diğer cephe malzemeleri ile yapılması mümkün olmayan renk, şekil ve ebatlarda kullanılabilirler.
 • Estetiktirler: Farklı renk ve şekillerde rahatlıkla kullanılabilmeleri nedeniyle, çok özel ve benzersiz uygulamalar ile yapılara estetik bir görünüm kazandırırlar.
 • Yapılara Ruh Katarlar: Firma ve markalara özel tasarlanan cephe giydirmeler ile marka ve firmaların ruhunu yapılara yansıtırlar.
 • İşlevseldirler: Isı yalıtımı, ses yalıtımı, rüzgâr yalıtımı, deprem güvenliği, yangın güvenliği gibi işlevsel faydalar sağlar, enerji maliyetlerini aşağı çekerler.
 • Hafiftirler: Mimari tasarımlarda tercih edilmelerinin en önemli sebebi, diğer yapı malzemelerine göre oldukça hafif olmalarıdır. Örneğin çeliğe oranla %66 daha hafiftirler. Yapı yüküne etkileri betonarme duvarlara göre çok azdır.
 • Kolay Şekillendirilebilirler: Hafif ve esnek olmaları nedeniyle yapısal bütünlük kaybedilmeden istenilen formda katlanabilir, kesilebilir, bükülebilir, delinebilir ve birleştirilebilirler. Bu özellikleri ile hem işlevselliğe hem de estetiğe katkıda bulunurlar.
 • Ekonomiktirler: Diğer yapı malzemeleri ile yapılacak olan cephe uygulamalarına göre daha ucuzdurlar. Hafif olmaları nedeniyle daha az sayıda sabitleme noktasına ihtiyaç duyulur, kurulum ve sabitleme kolaydır. Bu durum da işçilik ve destek malzemesi maliyetlerini azaltır. Bununla birlikte bakım / onarım maliyetleri de ekonomik açıdan fayda sağlar.
 • Bakım / Onarım Maliyetleri Düşüktür: Diğer yapı malzemelerine göre bakım maliyetleri çok düşüktür. Genellikle basınçlı su ile yıkamak yeterli olmaktadır. Ayrıca tek parça duvar sistemi olmadığından, zarar gören parçanın tüm cepheden bağımsız olarak değiştirilmesi ya da onarılması, onarım maliyeti açısından büyük avantaj sağlar.
 • Sürdürülebilirler / Çevre Dostudurlar: Yapıları alüminyum kompozit paneller ile kaplamak, çevrenin korunması noktasında oldukça faydalı bir yaklaşımdır. Çünkü bu malzemelerin çok büyük bir kısmı geri dönüştürülmüş alüminyum malzemeden yapılmaktadır.
 • Dayanıklıdırlar: Hafif olmalarına rağmen yaşam ömrü çok uzun olan sağlam ve dayanıklı malzemelerdir. Alüminyumun başlıbaşına korozyona dayanıklı bir malzeme olması ve panellerin ön işlemden geçirilmiş olmaları nedeniyle korozyona karşı koruma sağlarlar. Ayrıca kullanılan çekirdek malzemeye bağlı olarak olası bir yangının yayılmasını engellerler.

Alüminyum Kompozit Panel Fiyatları Ne Kadardır?

Alüminyum kompozit panel kaplama uygulamaları her yapı için farklılık arz etmektedir. Uygulama alanının boyutu, hâlihazırdaki durumu, ek desteğe duyulacak ihtiyaç, kullanılacak malzemede talep olunacak renk, şekil ve ebat tercihleri fiyatları etkileyeceğinden, genel bir fiyat vermek mümkün değildir.

Yapınızın iç ve dış cephesini zevkiniz, hayalleriniz ve firmanızın kurumsal yapısıyla bütünleştirmek, detaylı teklif ve danışmanlık hizmeti almak için Kafdaş Yapı ile iletişime geçebilir, size özel eşsiz bir proje için sektörün lideri firmamız ile yola çıkabilirsiniz.

kafdasyapi_whatsapp kafdasyapi_whatsapp kafdasyapi_telefon