İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Sağlıklı ve Mutlu Yarınlara Yürüyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile Sağlıklı ve Mutlu Yarınlara Yürüyoruz

Firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği alanında iş ortaklığı yaptığımız, periyodik teknik kontrol ve denetimlerimizi icra eden Çorlu Etik OSGB tarafından; İş Sağlığı Temel Eğitimleri kapsamında tüm personelimize verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri’ni başarıyla tamamladık.

Kafdaş Yapı olarak; alüminyum giydirme cephe sistemleri ve dış cephe kaplama sistemleri alanında hizmet vermekteyiz. Kullandığımız malzeme, makine, araç ve gereçlerin her zaman tehlike riski barındırmaları nedeniyle; yoğun emek isteyen, sürekli dikkat gerektiren, emniyet tedbirlerinden taviz verilmeyen bir faaliyet alanında çalışmamız gerekmektedir.

Tüm faaliyetlerimizde sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturma bilinciyle hareket ediyoruz. Gerek müşterilerimizin gerekse çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Söz konusu tedbirlere işlevsellik kazandırmak için de personelimizi sürekli olarak eğitimlerle bilgilendiriyor ve bilinçlendiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş yerlerinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına dönüştürülmesi için planlamaların yapılması, gerekli tedbirlerin alınması, personelin eğitilmesi, kontrol ve denetimlerin yapılması şeklinde özetleyebileceğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği, aynı zamanda kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş zorunlulukları da kapsamaktadır.

15 Mayıs 2013 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Amacı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin amacı; bir işyerindeki işveren, yönetici ve çalışanlara iş güvenliği mevzuatını tanıtmak, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkelerini anlatmak, her bir çalışanın sorumluluklarını belirlemek, iş güvenliği ekiplerini oluşturmak ve kayıt altına alınması gereken belgeler hakkında bilgilendirme yapmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ne Zaman Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri; çalışmaya fiilen başlamadan önce, yapılan işte değişiklik olduğunda, ekipman ve makine değişikliklerinde, iş yerine özgü yeni riskler oluştuğunda mutlaka verilir. Ayrıca iş yerinin dahil olduğu tehlike sınıfına uygun olarak; çok tehlikeli iş yerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli iş yerlerinde iki yılda en az bir defa, az tehlikeli iş yerlerinde ise üç yılda en az bir defa tekrarlanmalıdır.

Meslek hastalığı ya da iş kazası nedeniyle çalışmaya ara veren ve sonrasında işe geri dönen çalışanlara, yeniden çalışmaya başlamadan önce, geçirmiş oldukları hastalık ya da kazanın sebepleri, alınması gereken tedbirler ve korunma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konusunda eğitim verilir.

Sebebi ne olursa olsun 6 aydan fazla süreyle işyerinden uzaklaşan ve sonrasında işe geri dönen çalışanlara da işe başlamadan önce tazeleme eğitimi verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini verecek kişi ve kurumlar, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre;

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar tarafından bu eğitimler verilebilmektedir.

Silikon cephe sistemleri, kapaklı cephe sistemleri, transparan cephe sistemleri, kompozit panel kaplama sistemleri, seramik kaplama sistemleri, alüminyum mesh panel sistemleri, alüminyum sürme doğrama sistemleri, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama, ısı yalıtımsız alüminyum doğrama, ofis bölme sistemleri, cam balkon sistemleri, cam küpeşte sistemleri, alüminyum küpeşte sistemleri, fotoselli kapı sistemleri, kepenk sistemleri, güneş kırıcı sistemler gibi farklı birçok alanda hizmet sunan Kafdaş Yapı olarak, çalışanlarımızın görev alanlarına yönelik eğitimlerini yetkin kuruluşlar aracılığıyla yapıyor ve yaptırıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gereklidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, çalışanlar ve müşteriler için işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak, iş verimliliğini arttırmak, çalışanları işyerindeki tehlikeler ve yapılması gereken kontroller hakkında bilgilendirmek, meslek hastalıkları ve iş kazaları risklerini azaltmak, ortadan kaldırmak, tüm çalışanları sahip oldukları yasal haklar ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini davranışa ve kazanılmış alışkanlığa dönüştürmek için mutlaka yapılması gereken bir faaliyettir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ne Sağlar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, işveren ve çalışanlara;

Güvenli bir çalışma ortamı,

Kendilerini ve diğer çalışanları riske atabilecek davranış ve eylemlerden kaçınma için gereken bilgi ve becerileri,

İşyeri tehlikeleri ve risklerinin tanımlanması, raporlanması ve kontrolü konularında farkındalık,

Benzersiz risk ve tehlikelere karşı özel eğitim,

İş kazaları ve mesleki hastalıkları azaltma ve ortadan kaldırma,

 Mesleki ve iş ile ilgili yaralanma ve hastalıkların ekonomik maliyetlerini azaltma imkânı sağlar.

Eğitim ile İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Arasındaki İlişki

Meydana gelen iş kazalarında ve yaşanan meslek hastalıklarında en büyük neden eğitim eksikliğidir. Tüm nedenler incelendiğinde çalışanlara yeterli ve gerekli mesleki eğitimler ile hizmet içi eğitimlerin verilmediği, riskleri azaltacak iş ortamının ve alt yapısının sağlanmadığı, tehlikeli sektörlerde genellikle eğitim seviyesi düşük kişilerin çalıştırıldığı, işverenler tarafından eğitimlerin maliyet ve zaman kaybı olarak kabul edildiği görülmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre dünyada her yıl 250 milyon iş kazası meydana gelmekte ve çalışanların işten uzak kalmasına sebep olmaktadır. Bu yaklaşık olarak bir günde 685.000, bir dakikada 475 ve her bir saniyede 8 iş kazası yaşandığı anlamına gelmektedir. Yine her yıl 150 milyondan fazla insanın da meslek hastalıklarına yakalandığı düşünülürse, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle ölümlerdeki toplam sayının, dünya genelinde trafik kazaları ve savaş nedeniyle ölen insanların sayısından bile fazla olduğu görülmektedir.

Maalesef ülkemiz açısından da söz konusu durum pek iç açıcı değildir. ILO’nun Türkiye verileri, ölümlü iş kazası oranlarında 2003 ila 2013 yılları arasında Hindistan’dan sonra ikinci sırada olduğumuzu göstermektedir. Yine Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) tarafından Mart 2018'de yayınlanan rapora göre ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır.

Dünya çapında elde edilen istatistikler, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile iş kazası ve mesleki hastalığı sayılarının ciddi oranlarda aşağı çekilebildiğini ortaya koymaktadır. Eğitim sayesinde çalışanlar açısından can kaybı ve maluliyet engellenmekte, işverenler için ise hukuki sorumluluklar ile sağlık giderleri ve tazminatlar için ödenen yüksek miktardaki ekonomik kayıp minimuma indirilmektedir.

Kafdaş Yapı için insan sağlığı ve güvenliği her şeyden önde gelir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin gerekliliğine inanıyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle hem iş yerlerimizde hem de şantiyelerimizde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun tedbirleri alıyoruz.

Silikon cephe sistemleri, kapaklı cephe sistemleri, transparan cephe sistemleri, kompozit panel kaplama sistemleri, seramik kaplama sistemleri, alüminyum mesh panel sistemleri, alüminyum sürme doğrama sistemleri, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama, ısı yalıtımsız alüminyum doğrama, ofis bölme sistemleri, cam balkon sistemleri, cam küpeşte sistemleri, alüminyum küpeşte sistemleri, fotoselli kapı sistemleri, kepenk sistemleri, güneş kırıcı sistemler alanlarında çalıştırdığımız personelimizle birlikte, idari alanda çalıştırdığımız tüm personelimizi de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine tabi tutuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile sağlıklı ve mutlu yarınlara yürüyoruz...

kafdasyapi_whatsapp kafdasyapi_whatsapp kafdasyapi_telefon